YKS Kimya Madde ve Özellikleri

YKS Kimya Madde ve Özellikleri

YKS Kimya Madde ve Özellikleri - çöz

YKS Kimya Madde ve Özellikleri soruları cevapları
YKS Kimya Madde ve Özellikleri

YKS Kimya Madde ve ÖzellikleriSoru 1


Etin bozulmasında meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisinde de olmaktadır?

Soru 2


I. Homojendir.

ll. Yapısında tek cins molekül vardır.

lll. Isıtıldığında farklı maddelere ayrışmaktadır.

Özelliklerine sahip olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


- Etil alkol, su içerisinde sınırsız çözünmektedir.

- Sıvı-sıvı heterojen karışımlara emülsiyon denir.

Buna göre etil alkol - su karışımı için,

I. Homojendir.

ll. Çözeltidir.

lll. Emülsiyondur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi homojen madde değildir?

Soru 5


X bileşik, Y ve Z ise birbirlerinden farklı iki elementtir.

Bu maddelerden oluşan,

I. X ve Y

II. Y ve Z

III. X, Y ve Z

karışımlarından hangileri kesinlikle en fazla iki cins atom içerir?

Soru 6


Na metali ve NaCl bileşiği karşılaştırıldığında,

I. Yoğunluklarının

II. Elektrik iletkenliklerinin

lll. Kaynama noktalarının

niceliklerinden hangilerinin farklı olması beklenir?

Soru 7


Kaynamakla olan saf sıvı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışım değildir?

Soru 9


I. Saf maddelerin tamamı homojendir.

II. Homojen maddeler element veya bileşiktir.

lll. Çözeltiler, homojen karışımlardır.

Element, bileşik ve karışımlar için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 10


I. Lehim

II. Hava

lll. Na metali

Yukarıdaki maddelerden hangileri homojendir?

Paylaş

Testin Enleri

batu çizmaz
Doğru: 10
100 Puan
Arzukucukdursun
Doğru: 9
90 Puan
Sh3rlock07
Doğru: 9
90 Puan
FranzRamka
Doğru: 9
90 Puan
YavuzSelim
Doğru: 9
90 Puan
YKS TYT Kimya Testleri