YKS Kimya Testleri çöz

YKS Kimya Madde ve Özellikleri

YKS Kimya Madde ve Özellikleri

YKS Kimya Madde ve Özellikleri

YKS Kimya Madde ve Özellikleri - çöz

YKS Kimya Madde ve Özellikleri
YKS Kimya Madde ve Özellikleri


Soru 1


Etin bozulmasında meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisinde de olmaktadır?

Soru 2


I. Homojendir.

ll. Yapısında tek cins molekül vardır.

lll. Isıtıldığında farklı maddelere ayrışmaktadır.

Özelliklerine sahip olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


- Etil alkol, su içerisinde sınırsız çözünmektedir.

- Sıvı-sıvı heterojen karışımlara emülsiyon denir.

Buna göre etil alkol - su karışımı için,

I. Homojendir.

ll. Çözeltidir.

lll. Emülsiyondur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi homojen madde değildir?

Soru 5


X bileşik, Y ve Z ise birbirlerinden farklı iki elementtir.

Bu maddelerden oluşan,

I. X ve Y

II. Y ve Z

III. X, Y ve Z

karışımlarından hangileri kesinlikle en fazla iki cins atom içerir?

Soru 6


Na metali ve NaCl bileşiği karşılaştırıldığında,

I. Yoğunluklarının

II. Elektrik iletkenliklerinin

lll. Kaynama noktalarının

niceliklerinden hangilerinin farklı olması beklenir?

Soru 7


Kaynamakla olan saf sıvı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışım değildir?

Soru 9


I. Saf maddelerin tamamı homojendir.

II. Homojen maddeler element veya bileşiktir.

lll. Çözeltiler, homojen karışımlardır.

Element, bileşik ve karışımlar için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 10


I. Lehim

II. Hava

lll. Na metali

Yukarıdaki maddelerden hangileri homojendir?


Testin Enleri

aliumutşahin
Doğru: 8
80 Puan
buseay
Doğru: 8
80 Puan
Elvan Aydınlı
Doğru: 7
70 Puan
Burak İNAL
Doğru: 6
60 Puan
SELÇUKLU
Doğru: 6
60 Puan
glcn_snsz
Doğru: 5
50 Puan
sıdıka yavuz
Doğru: 4
40 Puan
fatma çoban
Doğru: 4
40 Puan
zeynep_
Doğru: 4
40 Puan
Rüveyda özcan
Doğru: 3
30 Puan