YKS-TYT Periyodik Sistem Test

YKS-TYT Periyodik Sistem Test

YKS-TYT Periyodik Sistem Test - çöz

YKS-TYT Periyodik Sistem Test soruları cevapları

YKS-TYT Periyodik Sistem Test


Soru 1


Periyotlar cetvelindeki elementler ile ilgili,

I. Metal atomlarının sayısı, ametal atomlarının sayısından fazladır.

II. Soy gazlar periyodik sistemin en altında yer alır.

III. 1A grubunda bulunan element sayısı 3A grubunda bulunan element sayısına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2


3. periyottaki bir atomun değerlik orbitallerinden bir tanesi dolu bir tanesi yarı dolu diğerleri boştur.

Buna göre,

I. Atom 3A grubundadır.

ll. 3 yüklü iyon soy gaz elektron dizilimindedir.

III. Halojenlerle 4 atomlu bileşik oluşturabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 3


X atomunun son temel enerji seviyesinde s ve p orbitallerindeki elektron sayıları birbirine eşittir. d ve f orbitallerinde elektron yoktur.

Buna göre,

I. X atomu 4A grubundadır.

ll. Atom numarası 14 tür.

III. Toprak alkali metaldir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

Soru 4


Aynı gruptaki X, Y, Z elementlerinden Y en iyi yükseltgen X ise en kolay elektron verendir.

Buna göre, bu elementlerin atom numaralarına göre karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Temel halde 10 dolu 3 yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için,

I. 3A grubundadır.

ll. 4. periyottadır.

lll. Geçiş metalidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6


A grubunda bulunan X elementinin yalnızca ilk üç iyonlaşma enerjisi ölçülmüştür.

Buna göre;

I. Kütle numarası

ll. Değerlik elektron sayısı

lll. Grup numarası

niceliklerinden hangileri kesinlikle bulunamaz?

Soru 7


Periyodik sistemde 3. periyotta bulunan X, Y ve Z elementlerinden elektron ilgisi en büyük olan Z dir.

Buna göre; X, Y ve Z elementleriyle ilgili olarak;

I. Y elementi soy gazdır.

II. Z elementinin atom numarası en büyüktür.

III. X elementi halojendir.

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

Soru 8


Periyodik sistemin 2. periyodunda birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan elementi için;

I. Elektron ilgisi en büyüktür.

II. Bulunduğu periyotta değerlik elektron sayısı en büyüktür.

III. Küresel simetri özelliği gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 9


B grubu element atomlarının d orbitallerinde çok sayıda boşluklar bulunur.

Buna göre;

I. Isı ve elektriği iyi iletirler.

II. Oksitleri bazik karakterlidir.

III. Çoğu bileşikleri renklidir.

yargılarından hangileri bu özelliği ile direk ilgilidir?

Soru 10


Aşağıdaki periyodik tablo ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

TYT Periyodik Tablo Soru

Paylaş

Etiketler:
YKS-TYT Periyodik Sistem Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

asi̇ merve
Doğru: 10
100 Puan
elif selen
Doğru: 10
100 Puan
öztaş i̇brah
Doğru: 9
90 Puan
onurgyrt
Doğru: 8
80 Puan
kadir musta
Doğru: 7
70 Puan