YKS Kimya Testleri Periyodik Sistem Testi

YKS Kimya Testleri Periyodik Sistem Testi sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Kimya Testleri Periyodik Sistem Testi

YKS Kimya Testleri Periyodik Sistem Testi

YKS Kimya Testleri Periyodik Sistem Testi - çöz

YKS Kimya Testleri Periyodik Sistem Testi soruları cevapları
YKS Kimya Testleri Periyodik Sistem Testi


Soru 1


Periyotlar cetvelindeki elementler ile ilgili,

I. Metal atomlarının sayısı, ametal atomlarının sayısından fazladır.

ll. Soy gazlar periyodik sistemin en altında yer alır.

lll. 1A grubunda bulunan element sayısı3A grubunda bulunan element sayısına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2


3. periyottaki bir atomun değerlik orbitallerinden bir tanesi dolu bir tanesi yarı dolu diğerleri boştur.

Buna göre,

I. Atom 3A grubundadır.

ll. 3 yüklü iyon soy gaz elektron dizilimindedir.

lll. Halojenlerle 4 atomlu bileşik oluşturabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 3


X atomunun son temel enerji seviyesinde s ve p orbitallerindeki elektron sayıları birbirine eşittir. d ve f orbitallerinde elektron yoktur.

Buna göre,

I. X atomu 4A grubundadır.

ll. Atom numarası 14 tür.

lll. Toprak alkali metaldir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

Soru 4


Aynı gruptaki X, Y, Z elementlerinden Y en iyi yükseltgen X ise en kolay elektron verendir.

Buna göre, bu elementlerin atom numaralarına göre karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Temel halde 10 dolu 3 yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için,

I. 3A grubundadır.

ll. 4. periyottadır.

lll. Geçiş metalidir.

yargılarından hangileri doğrudur?


Testin Enleri

halil2534
Doğru: 5
100 Puan
HATİCEE
Doğru: 4
80 Puan
YUSUF AKSU
Doğru: 4
80 Puan
zeynepsyz
Doğru: 4
80 Puan
kazım
Doğru: 4
80 Puan
YKS Kimya Testleri