YKS-TYT Periyodik Sistem Test

YKS-TYT Periyodik Sistem Test

YKS-TYT Periyodik Sistem Test - çöz

YKS-TYT Periyodik Sistem Test soruları cevapları
YKS-TYT Periyodik Sistem Test

YKS-TYT Periyodik Sistem TestSoru 1


Periyotlar cetvelindeki elementler ile ilgili,

I. Metal atomlarının sayısı, ametal atomlarının sayısından fazladır.

ll. Soy gazlar periyodik sistemin en altında yer alır.

lll. 1A grubunda bulunan element sayısı3A grubunda bulunan element sayısına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2


3. periyottaki bir atomun değerlik orbitallerinden bir tanesi dolu bir tanesi yarı dolu diğerleri boştur.

Buna göre,

I. Atom 3A grubundadır.

ll. 3 yüklü iyon soy gaz elektron dizilimindedir.

lll. Halojenlerle 4 atomlu bileşik oluşturabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 3


X atomunun son temel enerji seviyesinde s ve p orbitallerindeki elektron sayıları birbirine eşittir. d ve f orbitallerinde elektron yoktur.

Buna göre,

I. X atomu 4A grubundadır.

ll. Atom numarası 14 tür.

lll. Toprak alkali metaldir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

Soru 4


Aynı gruptaki X, Y, Z elementlerinden Y en iyi yükseltgen X ise en kolay elektron verendir.

Buna göre, bu elementlerin atom numaralarına göre karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Temel halde 10 dolu 3 yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için,

I. 3A grubundadır.

ll. 4. periyottadır.

lll. Geçiş metalidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Paylaş

YKS-TYT Periyodik Sistem Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

irem naz
Doğru: 5
100 Puan
bilgenur
Doğru: 5
100 Puan
mami44
Doğru: 5
100 Puan
yaren çamlı
Doğru: 5
100 Puan
masterkerim
Doğru: 5
100 Puan