YKS Matematik Doğal Sayılar Testi

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi - çöz

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi soruları cevapları
YKS Matematik Doğal Sayılar Testi

YKS Matematik Doğal Sayılar TestiSoru 1


Üç basamaklı bir ABC sayısı için

ABC = A3 + B3 + C3

oluyorsa bu sayıya bir Armstrong sayısı denir.

Örneğin, 153 = 13 + 53 + 33 olduğundan 153 bir Armstrong sayısıdır .

3K1 sayısı bir Armstrong sayısı olduğuna göre, K rakamı kaçtır?

Soru 2


2011 - 2010 + 2009 - 2008 + ... + 3 - 2 + 1 işleminin sonucu kaçtır?

Soru 3


Üç basamaklı bir doğal sayının sağına 3 yazılarak dört basamaklı A sayısı, aynı sayının soluna 2 yazılarak dört basamaklı B sayısı elde edilmiştir.

A + B = 9967 olduğuna göre, üç basamaklı sayının rakamlarının toplamı kaçtır?

Soru 4


Üç basamaklı ABC ve iki basamaklı AB sayılarının toplamı 392'dir.

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

Soru 5


Birler basamağında A rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplamı 504 olduğuna göre, A kaçtır?

Soru 6


5 - (-2 + 3) işleminin sonucu kaçtır?

Soru 7


Birbirlerinden farklı, iki basamaklı üç doğal sayının toplamı A dır.

Buna göre, A kaç farklı değer alabilir?

Soru 8


A, B, C birer rakam olmak üzere,

C < B < A koşulunu sağlayan kaç tane üç basamaklı ABC sayısı vardır?

Soru 9


Rakamları birbirinden farklı, 4 e kalansız bölünebilen, altı basamaklı en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır?

Soru 10


A, B, C birer rakam, AB iki basamaklı bir sayı ve

AB - (A + B + C) = 47

olduğuna göre, A kaçtır?

Soru 11


1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak yazılabilen, rakamları tekrarlı ve tekrarsız tüm iki basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır?

Soru 12


1 den 54 e kadar olan tamsayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak

a = 1 2 3 4 ... 9 10 11 12 ... 53 54 şeklinde 99 basamaklı bir a sayısı oluşturuyor.

Buna göre, a nın soldan 50. rakamı kaçtır?

Soru 13


A ile B birer rakam, AB ve BA da iki basamaklı sayılardır.

Buna göre, AB - BA farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 14


Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır.

Buna göre, K + M toplamı kaçtır?

Paylaş

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Merffe
Doğru: 14
100 Puan
Franko
Doğru: 14
100 Puan
yakup.onat
Doğru: 14
100 Puan
Furkan Oğurlu
Doğru: 14
100 Puan
erkanat
Doğru: 14
100 Puan
YKS TYT Matematik Testleri