YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV - çöz

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV soruları cevapları
YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IVSoru 1


İki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif çift tamsayının toplamı 86'dır.

Bu sayılardan en büyüğü en cok kaç olabilir?

Soru 2


Bir K sayısı x'e bölündüğünde bölüm 3, kalan x-2 dir.

Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


İki basamaklı, birbirinden farklı 4 pozitif tamsayının toplamı 319 dur.

Bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir?

Soru 4


Rakamlan sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?

Soru 5


Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir.

Küçük sayı kaçtır?

Soru 6


5.(-2)-1 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Herbiri üç basamaklı 4 tamsayının toplamı 3204 olduğuna göre bunların en küçüğü en az kaç olabilir?

Soru 8


Üç basamaklı bir tamsayıda, rakamların yerleri değiştirilerek elde edilen sayılar toplanıyor.

Bu toplam için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 9


D + K = 3;

3 + T = 8;

T = D + 3

Belli rakamlar yerine D, K ve T harfleri kullanılarak yazılan yukardaki eşitliklerde K harfi hangi rakam yerine kullanılmıştır?

Soru 10


A, B ve C doğal sayıları aşağıdaki özellikleri sağlamaktadır:

- A tek sayıysa B ve C nin her ikisi de çift sayıdır.

- A çift sayıysa 8 de çift sayıdır.

- B ve C den en az biri tek sayıdır.

Buna göre, bu sayılardan hangileri çifttir?

Soru 11


İki basamaklı bir tek sayı ile iki basamaklı bir çift sayının farkının mutlak değeri en çok kaçtır?

Soru 12


a, b, c birer tamsayı ve

a . b = 2c - 1

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Paylaş

YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Furkan Oğurlu
Doğru: 12
100 Puan
hedefpc
Doğru: 12
100 Puan
yagizersu1
Doğru: 12
100 Puan
pessimix
Doğru: 12
100 Puan
Taha#
Doğru: 11
91.6 Puan
YKS TYT Matematik Testleri