YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi

YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi

YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi

YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi - çöz

YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi soruları cevapları
YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi


Soru 1


Ali bir işi tek başına x, Veli x/3 günde bitirebiliyor.

Ali ile Veli birlikte bu işi 12 günde bitirebildiklerine göre, Veli tek başına bu işi kaç günde bitirebilir?

Soru 2


Bir işi birinci işçi tek başına a, ikinci işçi a/a-1

Soru 3


Bir işi A ile B birlikte 4, A ile C 8, B ile C ise 6 günde bitirebiliyorlar.

Buna göre, C yalnız başına bu işi kaç günde bitirebilir?

Soru 4


A ve B işçileri bir işi birlikte 18 günde bitirebiliyor. Beraber işe başladıktan 6 gün sonra A işten ayrılıyor. B geri kalan işi tek başına 30 günde bitirebildiğine göre, A yalnız başına aynı işi kaç günde bitirebilir?

Soru 5


Ahmet bir işi 40, Mehmet ise 60 dakikada bitirebiliyor. Ahmet 30 dakika çalıştıktan sonra Mehmet'te çalışmaya başlıyor.

Buna göre, işin bitmesi için ikisinin birlikte kaç dakika daha çalışmaları gerekir?

Soru 6


Ali bir işin 1/5 ini yalnız başına 3 günde, Kemal ise 1/2 sini yalnız başına 5 günde bitirebiliyor.

Buna göre, Ali ile Kemal birlikte bu işin tamamını kaç günde bitirebilirler?

Soru 7


Ahmet bir işin 1/2 sini x günde, Tamer ise aynı işin 2/3 ünü 2x günde bitirebiliyor.

İkisi birlikte aynı işi 6 günde bitirdiklerine göre, x kaçtır?

Soru 8


Ali bir işin önce 1/4

Soru 9


Aynı verimle çalışan 4 işçi birlikte bir işi 42 günde bitirebiliyorlar. 4 işçi birlikte bu işin yarısını bitirdikten sonra aynı verimle çalışan 24 işçi daha katılıyor.

Buna göre, bu işin tamamı kaç günde biter?

Soru 10


Orhan ile Ahmet bir işi birlikte 6 günde bitirebiliyorlar. Orhan tek başına aynı işi Ahmet'ten 5 gün daha erken bitirebildiğine göre, Ahmet yalnız başına bu işi kaç günde bitirebilir?

Soru 11


Aynı verimle çalışan 2 işçiden birincisi bir işi tek başına a, ikincisi a 4 günde bitirebiliyor. Bu işi ikisi birlikte 15/4 günde bitirebildiklerine göre, a kaçtır?

Soru 12


Aynı verimle çalışan 10 işçi birlikte bir işin 3/5 ini 9 günde bitiriyorlar.

Buna göre, kalan işin 1 günde bitirilebilmesi için, işçi sayısı kaç katına çıkarılmalıdır?

Soru 13


Aynı verimle çalışan 4 işçi birlikte bir işin 2/5 ini bitiriyorlar. Sonra bu işçilerle aynı verimle çalışan 2 işçi daha işe alınıyor.

Bu durumda işin tamamını 10 günde bittiğine göre, bu işin 2/5 'ini 4 işçi kaç günde bitirmiştir?

Soru 14


Ahmet bir işin 2/3 ünü 12 günde, Burak aynı işin 1/2 sini 6 günde bitirebildiğine göre, ikisi birlikte çalışarak 3 günde bu işin kaçta kaçını bitirebilirler?

Soru 15


Mehmet'in çalışma gücü Ali'nin çalışma gücünün 2 katıdır. Ali ile Mehmet birlikte bir işi 16 günde bitirebildiklerine göre, Ali tek başına bu işi kaç günde bitirebilir?

Soru 16


Bir işçi bir işin 3/5 ini bitiriyor. Bu işçi 15 gün daha çalışsaydı işin 3/4 ünü bitirmiş olacaktı.

Buna göre, bu işçi İşin 1/4 ünü kaç günde bitirebilir?

Soru 17


Aynı verimle çalışan 3 ustanın birlikte çalışarak yetiştirebildikleri bir işi ancak 5 çırak birlikte çalışarak yetiştirebiliyorlar.

Bu işi 2 usta ve 3 çırak birlikte çalışarak 6 saatte yetiştirebildiklerine göre, bir çırak tek başına bu işi kaç saatte yetiştirebilir?

Soru 18


Aynı verimle çalışan (a 2) işçi bir işi birlikte 48 günde bitirebiliyorlar. Bu işçilere 2 işçi daha katılsaydı bu iş 12 gün daha önce bitecekti.

Buna göre, ilk durumdaki işçi sayısı kaçtır?

Soru 19


Boş bir havuzu 1. musluk tek başına a saatte dolduruyor. ll. musluk ise b saatte boşaltıyor.

7a/2 7a/b=7 oIduguna göre, 2 musluk aynı anda açıldığında havuzun 3/4 ü kaç saatte dolar?


Testin Enleri

Haydar Andağ
Doğru: 19
100 Puan
Yusuf2020t
Doğru: 8
42.1 Puan
Success
Doğru: 7
36.8 Puan
YKS Matematik Testleri