YKS Matematik Testleri çöz

YKS Matematik Testleri

YKS Matematik Olasılık Testi

YKS Matematik Olasılık Testi

YKS Matematik Olasılık Testi

YKS Matematik Olasılık Testi - çöz

YKS Matematik Olasılık Testi
YKS Matematik Olasılık Testi


Soru 1


Bir zar arka arkaya iki kez atılıyor. iki zarın da üst yüzüne gelen sayının aynı olması olayının eleman sayısı kaçtır?

Soru 2


4 kız, 3 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta üç kişilik bir ekip kurma deneyinde ekibin 2 erkek, 1 kızdan oluşması olayı kaç elemanlı bir kümedir?

Soru 3


İçinde 4 sarı ve 5 kırmızı bilye bulunan bir torbadan üç bilye çekiliyor. Bilyelerden birinin sarı, ikisinin kırmızı olma olayının eleman sayısı kaçtır?

Soru 4


İki madeni para atıldığında ikisinin de tura gelme olasılığı kaçtır?

Soru 5


İki madeni para atıldığında birinin tura diğerinin yazı gelme olasılığı kaçtır?

Soru 6


Bir madeni para iki kez üst üste atıldığında en az birinde tura gelme olasılığı kaçtır?

Soru 7


Bir madeni para iki kez art arda atıldığında birincisinde tura, ikincisinde yazı gelme olasılığı kaçtır?

Soru 8


Üç madeni para atıldığında üçünün de aynı gelme olasılığı kaçtır?

Soru 9


Üç madeni para birlikte atılıyor. Bu deneyde paralardan ikisinin aynı diğerinin farklı gelme olasılığı kaçtır?

Soru 10


Bir zar art arda iki kez atıldığında ilk atışta gelen sayının, ikinci atışta gelen sayıdan küçük olma olasılığı kaçtır?

Soru 11


Bir torbada 2 sarı, 3 kırmızı ve 4 siyah bilye vardır. Torbadan bir bilye çekildiğinde, bu bilyenin kırmızı olma olasılığı kaçtır?

Soru 12


Bir torbadaki n tane bilyeden 5 i sarı ve diğerleri siyah renklidir. Bu torbadan rastgele alınan bir bilyenin siyah olma 2/3 olduğuna göre, n kaçtır?

Soru 13


A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,} kümesinin elemanlarından rastgele bir sayı seçiliyor.

Seçilen sayının 3 ün katı olma olasılığı kaçtır?

Soru 14


1 den 15 e kadar numaralandırılmış kartlar bir torbaya konuluyor.

Torbadan rastgele çekilen bir kartın numarasının 6 dan büyük tek sayı olma olasılığı kaçtır?

Soru 15


A = {O, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı sayılar yazılıyor.

Bunlar arasından rastgele seçilen bir sayının, 400 den büyük olma olasılığı kaçtır?

Soru 16


3 erkek ve 4 kız bir sırada gelişigüzel sıralanıyorlar. Bu sıralamada başta ve sonda birer kız olma olasılığı kaçtır?

Soru 17


"111223" sayısındaki rakamlar kullanılarak yazılabilen altı basamaklı sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 3 ile başlayan bir sayı olma olasılığı nedir?

Soru 18


Aralarında Didem ile Ebru'nun da bulunduğu 6 kişilik bir grup, 2 ve 4 kişilik iki ekibe ayrılacaktır. Didem ile Ebru'nun aynı ekipte olma olasılığı kaçtır?

Testin Enleri

yasar187
Doğru: 15
83.3 Puan
sergen
Doğru: 13
72.2 Puan
Enes Galip
Doğru: 13
72.2 Puan
süleyman yıldırı
Doğru: 12
66.6 Puan
balım
Doğru: 10
55.5 Puan
Mrym000
Doğru: 10
55.5 Puan
MertAkbulut
Doğru: 10
55.5 Puan
ertekinnahmett
Doğru: 9
50 Puan
Kamran
Doğru: 9
50 Puan
Muazzam İnsan
Doğru: 9
50 Puan