YKS Matematik Yaş Problemleri Testi

YKS Matematik Yaş Problemleri Testi

YKS Matematik Yaş Problemleri Testi - çöz

YKS Matematik Yaş Problemleri Testi soruları cevapları
YKS Matematik Yaş Problemleri Testi

YKS Matematik Yaş Problemleri TestiSoru 1


Bir babanın yaşı, kızının yaşının 3 katına eşittir. 8 yıl sonra ikisinin yaşlarının toplamı 88 olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?

Soru 2


39 yaşındaki bir annenin 2 kızı vardır. Kızların yaşlarının toplamının 3 katı, annenin yaşına eşit olduğuna göre, kaç yıl sonra annenin yaşı, kızların yaşlarının toplamına eşit olur?

Soru 3


Bir babanın yaşı, 2'şer yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir.

Baba 48 yaşında olduğuna göre, en büyük çocuğu doğduğunda baba kaç yaşındaydı?

Soru 4


Caner 32 yaşındadır. Caner kardeşinin yaşında iken kardeşinin yaşı Caner'in o günkü yaşının 2/3'ü kadardı.

Buna göre, Caner'in kardeşi bugün kaç yaşındadır?

Soru 5


Yaşlarının farkı 5 olan iki kardeşin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı, 3 yıl sonraki yaşlarının farkının 3 katına eşit olduğuna göre, küçük kardeş bugün kaç yaşındadır?

Soru 6


İki kardeşin yaşlarının toplamı 39'dur. Küçüğünün yaşının 2/3 ü, büyüğünün yaşının 1/5 i ine eşit olduğuna göre, küçük kardeş bugün kaç yaşındadır?

Soru 7


Annenin yaşı kızının yaşına bölündüğünde, bölüm 3, kalan 8 oluyor.

Buna göre, kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olur?

Soru 8


48 yaşındaki bir babanın 6 ve 15 yaşında 2 çocuğu vardır.

Buna göre, kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşlarının toplamının 2 katı olur?

Soru 9


Emine ile annesinin yaşlarının toplamı 39 dur. Anne babadan 5 yaş küçük olup, üçünün 3 yıl sonra yaşlarının toplamı 82 olacağına göre, Emine'nin bugünkü yaşı kaçtır?

Soru 10


İki kardeşin bugünkü yaşlarının toplamı, a yıl önceki yaşlarının toplamının 3 katına eşittir. Buna göre, iki kardeşin yaşlarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 11


Ali, kardeşinden 5 yaş büyüktür. Kardeşi Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde yaşlarının oranı 3/2 i olacağına göre, Ali bugün kaç yaşındadır?

Soru 12


Bilge, lşıl'dan 5 yaş büyüktür. Bugünkü yaşlarının oranı 4/3 olduğuna göre, kaç yıl sonra yaşlarının oranı 5/4 olur?

Soru 13


Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşlarının toplamının 3 katının 2 fazlasına eşittir. 5 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşlarının toplamının 2 katına eşit olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?

Soru 14


İki kardeşten büyüğünün yaşı, küçüğünün yaşına bölündüğünde bölüm 2, kalan 3 oluyor. İki kardeşin 5 yıl sonra yaşlarının toplamı 40 olacağına göre, büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır?

Soru 15


Ahmet doğduğunda babası 28 yaşındaydı. Babanın bugünkü yaşı oğlunun bugünkü yaşının 5 katına eşit olduğuna göre, baba kaç yıl sonra 38 yaşında olur?

Soru 16


Ece'nin yaşı, Zehra'nın yaşının iki katıdır. 10 yıl önce ikisinin yaşlarının toplamı, Ece'nin bugünkü yaşına eşitti. Buna göre, Ece ile Zehra'nın kaç yıl sonra yaşlarının ortalaması 45 olur?

Soru 17


Baba ile oğlunun yaşlarının toplamı 58' dir. 5 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı idi.

Buna göre, oğlu bugün kaç yaşındadır?

Soru 18


Bir babanın yaşı, çocuğunun yaşının 5 katına eşittir. 6 yıl sonra babanın yaşı çocuğunun yaşının 3 katına eşit olacağına göre, çocuk bugün kaç yaşındadır?

Soru 19


Esin'in yaşı iki basamaklı ab sayısına eşittir. Ali'nin yaşı a 8, Yasemin'in yaşı b 6'dır. 4 yıl sonra Esin'in yaşı diğer ikisinin yaşlarının toplamına eşit olacağına göre, Esin bugün en çok kaç yaşında olabilir?

Soru 20


Ali'nin 9 yıl önceki. yaşının 3 katı, 13 yıl sonraki yaşına eşit olacağına göre, Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır?

Paylaş

YKS Matematik Yaş Problemleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Esma Esra
Doğru: 20
100 Puan
mertooo62
Doğru: 20
100 Puan
merve taşcıoğlu
Doğru: 20
100 Puan
Muhammet Durmuş
Doğru: 20
100 Puan
dygdyg
Doğru: 19
95 Puan
YKS TYT Matematik Testleri