YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları Nelerdir?

YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları Nelerdir? Nedir?

YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları Nelerdir?

YKS sosyal bilimler konuları ve soru dağılımları nelerdir? YKS Sosyal Bilimler branşında 20 Soru yer alacaktır. 11 Soru Tarih, 11 Soru Coğrafya, 12 Soru Felsefe (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji), 6 Soru Din kültürü ve ahlak bilgisi branşından sorulacaktır. 2022 YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları şöyledir:

2022 YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları

2022 YKS Tarih Konuları

✦ Tarih Bilimi

✦ Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

✦ İlk Türk Devletleri

✦ İslam Tarihi ve Uygarlığı

✦ Türk İslam Devletleri

✦ Türkiye Tarihi

✦ Beylikten Devlete (1300-1453)

✦ Dünya Gücü:Osmanlı Devleti(1453-1600)

✦ Arayış Yılları(17.Yüzyıl)

✦ Avrupa ve Osmanlı Devleti(18.Yüzyıl)

✦ En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

✦ 1881’den 1919’a Mustafa Kemal

✦ Mili Mücadele Hazırlık Dönemi

✦ Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

✦ İlke ve İnkılalaplar

✦ Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

✦ Atatürk’ün Ölümü

✦ 18- 20.Yüzyılın Başlarında Dünya

✦ 2.Dünya Savaşı

✦ Soğuk Savaş Dönemi

✦ Yumuşama Dönemi ve Sonrası

✦ Küreselleşen Dünya

✦ Türklerde Devlet Teşkilatı

✦ Türklerde Toplum Yapısı

✦ Türklerde Hukuk

✦ Türklerde Ekonomi

✦ Türklerde Eğitim

✦ Türklerde Sanat

2022 YKS Coğrafya Konuları

✦ Ekosistem

✦ Doğadaki Ekstrem Olaylar

✦ İlk Uygarlıklar

✦ Ekonomik Faaliyetler ve Göç

✦ Türkiye'nin Konumu ve Jeopolitik Önem

✦ Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık

✦ Türkiye'de Ulaşım,Türkiye'de Madencilik

✦ Kalkınma Politikaları,Göç,Nüfus ve Doğal Afetler

✦ Ülkeler -Ülkeler Arası Etkileşim

✦ Çevre ve Toplum

2022 YKS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

✦ Kuran ve Yorumu

✦ Hz.Muhammed'in (SAV) Hayatı

✦ İslam Düşüncesinde Yorumlar

✦ İslam Dinine Göre Kötü

✦ Alışkanlıklar

✦ İslamda Tasavvuf

✦ Vahiy ve Akıl Kuran Yorumları

✦ Yaşayan Dinler

2022 YKS Mantık - Psikoloji - Sosyoloji Konuları

A. Mantık Konuları

✦ Mantığa Giriş

✦ Klasik Mantık

✦ Mantık ve Dil

✦ Sembolik Mantık

B. Psikoloji Konuları

✦ Psikoloji Bilimini Tanıyalım

✦ Psikolojinin Temel Süreçleri

✦ Öğrenme Bellek Düşünme

✦ Ruh Sağlığının Temelleri

C. Sosyoloji Konuları

✦ Sosyolojiye Giriş

✦ Birey ve Toplum

✦ Toplumsal Yapı

✦ Toplumsal Değişme ve Gelişme

✦ Toplum ve Kültür

✦ Toplumsal Kurumlar


Yorum Yaz