YKS Sözcük Türleri Testi

YKS Sözcük Türleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Sözcük Türleri Testi

YKS Sözcük Türleri Testi

YKS Sözcük Türleri Testi - çöz

YKS Sözcük Türleri Testi soruları cevapları
YKS Sözcük Türleri Testi


Soru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir zamir kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerin hangisinde zamir (adıl) kullanılmamıştır?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne edat ne bağlaç kullanılmıştır?

Soru 6


Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

Soru 7


Aşağıdakilerin hangisinde kişi adılı kulllanılmamıştır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum yönünden belirten bir sözcük vardır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, soru zarfı ile sağlanmıştır?

Soru 11


Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?


Testin Enleri

Asumann
Doğru: 9
75 Puan
Aysenurryoldas
Doğru: 9
75 Puan
Efe CAN
Doğru: 9
75 Puan
karakaplan
Doğru: 9
75 Puan
esra ayan
Doğru: 8
66.6 Puan
YKS Türkçe Testleri