YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat)

YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat) sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat)

YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat)

YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat) - çöz

YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat) soruları cevapları
YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat)


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat tamlamasına "-li" eki getirilerek oluşturulmuş bir birleşik sıfat grubu vardır?

Soru 2


Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı m, p, r, s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ek olarak sıfatın başına getirilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymalrall bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

Soru 5


Aşağıdaki dizelerin hangisinde kurallı bileşik sıfat vardır?

Soru 6


Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemden türemiş bir sıfat kullanılmıştır?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?

Soru 8


Sıfat tamlamasının sonuna "-lı" eki getirilerek kurallı bileşik sıfat oluşturulur. 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlaması -den eki alarak sıfat göreviyle kullanılmıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

Soru 12


Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır?


Testin Enleri

makbule özkan
Doğru: 12
100 Puan
hazalgnlds
Doğru: 12
100 Puan
Nox
Doğru: 12
100 Puan
Elif T.
Doğru: 12
100 Puan
Efekaan
Doğru: 12
100 Puan
YKS Türkçe Testleri