YKS Türkçe Testleri çöz

YKS Türkçe Testleri

YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)

YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)

YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)

YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir) - çöz

YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)
YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)


Soru 1


Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri kullanılmıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir ve kişi zamiri bir arada kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerin hangisinde "kimi" sözcüğü belgisiz zamir görevinde kullanılmamıştır?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı zamirler bir arada kullanılmıştır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

Soru 9


(I) Geçenlerde bir hikaye kitabını sonuna kadar okudum. (II) Onun da bir iki yerinde duraksadığım oldu. (III) Oralarda sinirlendim ama biraz sonra unutuverdim sinirlendiğimi. (IV) Bir aydan çok oluyor o kitabı okuyalı. (V) Bana düşündürdüklerini daha unutmadım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde veya hangilerinde zamir kullanılmamıştır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerin hangisinde zamir, bir sıfat tarafından belirtilmiştir?

Soru 12


Belgisiz sıfat görevinde kullanılan sözcükler, belirttikleri isimler düştüğünde onların yerine getirerek belgisiz zamir görevini üstlenebilir. Örneğin; "Birkaç öğrenci derse gelmedi." cümlesindeki "birkaç" sıfatı, "Birkaçı derse gelmedi." cümlesinde zamir görevini üstlenmiştir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerden hangisi buna örnek gösterilemez?

Soru 13


"Hiç kimse ona bunu kimin yaptığını bilmiyor mu?"

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?


Testin Enleri

Elif T.
Doğru: 11
78.5 Puan
Belgin kilinc
Doğru: 10
71.4 Puan
Melih acar12
Doğru: 9
64.2 Puan
haziran
Doğru: 9
64.2 Puan
Gamze Nur Şengün
Doğru: 8
57.1 Puan
suna yıldırım
Doğru: 8
57.1 Puan
Ziyaretçi
Doğru: 6
42.8 Puan
Hilal123
Doğru: 6
42.8 Puan
esraa
Doğru: 4
28.5 Puan
SevgiDoğu
Doğru: 4
28.5 Puan