YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II

YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II

YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II - çöz

YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II soruları cevapları
YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II

YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test IISoru 1


Osmanlı Devleti'nde XVll. ve XVlll. yüzyıllarda çıkan isyanların tüm ülke genelinde yayılıp bir ihtilal hareketine dönüşmemesinde isyancıların,

I. bir hazırlık dönemlerinin ve ideolojik amaçlarının olmaması,

II. rejimi değiştirmek yerine, şahıslara tepki olarak ortaya çıkması,

III. cezalandırılma korkusunun olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 2


Duraklama devrinde yaygınlaşan Celali isyanlarını bastırmak için Osmanlı devlet adamları hazineden önemli ölçüde harcamalar yapmış, olayların nedenine inilmeden askeri güç kullanılmış ve bu arada Anadolu'da sosyal hayat ve asayiş bozularak ekonomik işler aksamıştır.

Buna göre Celali isyanlarının,

I. baskı ve şiddet usulünün kullanılarak halkın zarar görmesi,

II. Anadolu'da can ve mal güvenliğinin sağlanamaması,

III. gerekli olan yatırımların isyanlar yüzünden yapılamaması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 3


XVlll. yüzyılda sadrazamlık yapan Damat İbrahim Paşa, Avrupa'yı daha yakından tanımanın Osmanlı dış politikası için önemini kavrayan bir devlet adamıydı.

Damat İbrahim Paşa'nın, bu amaçla,

I. lstanbul'daki Avrupalı devletlerin elçileriyle düzenli olarak görüşmeye başlaması ve ilişkileri geliştirmesi,

II. Avrupa'da elçilikler açarak buralara geçici elçiler göndermesi,

III. Avrupa mallarına karşı yerli malların kullanımını teşvik etmesi

faaliyetlerinden hangilerini yaptığı söylenemez?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nin XVlll. yüzyılda kaybettiği toprakları almak yerine, eldeki toprakları koruma politikasına dönmesi aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa'nın gerisinde kalındığının doğrudan göstergesi sayılabilir?

Soru 5


XVll. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatların bazı özellikleri şunlardır:

I. Daha çok isyanları bastırmaya yöneliktir.

II. lslahat, kişilerle sınırlı kalmış ve devlet politikasına dönüşmemiştir.

III. Baskı ve şiddete dayalıdır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri XVll. yüzyılda yapılan ıslahatların devam ettirilmesini önlediği söylenebilir?

Soru 6


IV. Murat devleti yönetme konusunda zorlukları gören ve bu konuda yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalar yapan bir padişahtır.

Buna göre IV. Murat'ın yaptığı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi bu durumun doğrudan kanıtı sayılabilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde XVllI. yüzyıl ıslahatlarını XVll. yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıda verilen olaylardan hangisi Köprülüler dönemi ıslahatları arasında yer alır?

Soru 9


I. Toprak kayıplarının yaşanması

II. Savaşlarda başarısız olunması

III. Askeri alanda ıslahatlar yapılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

Soru 10


I. Mahmut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatların aşağıdaki savaşlardan hangisini Osmanlı Devleti'nin kazanmasına ortam hazırlamıştır?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki ıslahatlardan hangisinin XVIII. yüzyılda gerçekleştiği söylenemez?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nin XVlll. yüzyıldaki ıslahatlarından hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

Soru 13


Aşağıdaki dönemlerden hangisi Pasorofça Antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir?

Soru 14


XVll. yüzyılda,

• II. Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesi

• IV. Murat'ın yeniçeri ve sipahi zorbalarını ortadan kaldırması

XVIll. yüzyılda,

• l. Mahmut'un topçu ve humbaracı ocaklarını ıslah etmesi,

• III. Mustafa devrinde Deniz Mühendishanesi'nin kurulması

Yukarıdaki XVll. ve XVllI. yüzyıl ıslahatlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Paylaş

YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yakup.onat
Doğru: 14
100 Puan
Refika Çalı
Doğru: 13
92.8 Puan
Sürmeli pre
Doğru: 12
85.7 Puan
trk gnş
Doğru: 12
85.7 Puan
Nursami
Doğru: 12
85.7 Puan