YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III - çöz

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III soruları cevapları
YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi IIISoru 1


- Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

- Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

- Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Verilen bu inkılapların;

I. Cumhuriyetçilik

ll. Halkçılık

lll. Devletçilik

Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 2


I. Yurtta Barış, Dünya'da Barış.

ll. Ne mutlu Türküm diyene.

lll. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Yukarıda verilen Atatürk'ün sözlerinden hangilerinin Milliyetçilik ilkesi ile örtüştüğü söylenebilir?

Soru 3


Türk Medeni Kanunu hukuk alanında laikleşmeyi sağla­dığı gibi eşitliği de getirmiştir.

Buna göre;

I. Kadınlara istedikleri işte çalışma hakkı tanındı.

ll. Kadınlara boşanma hakkı tanındı.

lll. Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri elinden alındı.

Yukarıdakilerden hangileri ile aile hayatında eşitliğin sağlandığı söylenebilir?

Soru 4


1928'de Anayasa'dan "Türkiye Cumhuriyeti'nin dini is­lamdır" maddesinin çıkarılması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin kurulmasını kolaylaştıran ilk inkılap olma niteliğini ta­şır?

Soru 6


İtilaf Devletleri Lozan Barış Görüşmeleri'ne Osmanlı ve TBMM hükümetlerini birlikte çağırarak bunlar arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak istemiştir. Fakat Mustafa Kemal bunu önleyici tedbirler almıştır.

Mustafa Kemal'in bu girişime karşı aldığı önlem aşa­ğıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü

ll. Saltanatın Kaldırılması

lll. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü

Yukarıdakilerden hangileri milli egemenlik anlayışı­nın kurumsallaştırılmaya çalışıldığının göstergesi sayılabilir?

Paylaş

Etiketler: yks, tarih, testi, atatürk, ilkeleri, testi
YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaşin
Doğru: 6
85.7 Puan
2001esra
Doğru: 6
85.7 Puan
prenses
Doğru: 5
71.4 Puan
Harun ataman
Doğru: 5
71.4 Puan
esraa
Doğru: 5
71.4 Puan
YKS TYT Tarih Testleri