YKS Tarih Beylikten Devlete Testi

YKS Tarih Beylikten Devlete Testi

YKS Tarih Beylikten Devlete Testi - çöz

YKS Tarih Beylikten Devlete Testi soruları cevapları
YKS Tarih Beylikten Devlete Testi

YKS Tarih Beylikten Devlete TestiSoru 1


XIV. yüzyılın başlarında aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da genişlemesini kolaylaştırmıştır?

Soru 2


Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi I. Murat zamanında gerçekleşmiştir?

Soru 3


Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarına kesin olarak yerleşmesi hangi hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?

Soru 4


Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti, Fetret Devri’ne girmesine rağmen, Balkanlarda önemli sayılabilecek ayaklanmalar görülmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili olmamıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların iskân siyasetinin amaçları dışında kalır?

Soru 6


Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 8


XIV. yüzyılda Balkanlarda mezhep birliğinin ve siyasi bütünlüğün bulunmaması Osmanlı Devleti’ne öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

Soru 9


Osmanlı Devleti’nde,

• Karesioğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğullarının Osmanlılara katılması,

• Gelibolu’da tersane kurulması,

• Hamitoğulları topraklarının satın alınması

aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

Soru 10


Yıldırım Bayezid’in, Bizans’la 1401 yılında bir anlaşma yaparak İstanbul kuşatmasını kaldırmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 11


Fethedilen yerlerin elde tutulması için nüfus üstünlüğüne ihtiyaç vardır.

Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi buna yöneliktir?

Soru 12


Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bir süre sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri kurulmuş ve daha sonra bunları yenileri izlemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

Soru 13


Kuruluş Döneminde, Osmanlı egemenlik sisteminde değişiklik yapılarak merkezi otorite güçlendirilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

Soru 14


Osmanlı Devleti’yle Karamanoğulları Beyliği uzun süre mücadele etmiştir.

Bu mücadelenin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

YKS Tarih Beylikten Devlete Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Burak Kaçar
Doğru: 14
100 Puan
EmirhanA
Doğru: 14
100 Puan
yakup.onat
Doğru: 14
100 Puan
Elif.uysal
Doğru: 14
100 Puan
ezgipa
Doğru: 14
100 Puan
YKS TYT Tarih Testleri