YKS Tarih Testleri çöz

YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) - çöz

YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Soru 1


Tarih boyunca en çok kuşatılan şehirlerin başında İstanbul gelir. Osmanlılar da İstanbul’u birkaç kez kuşatmış ve 1453 yılında fethetmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmasının amaçlarından biri değildir?

Soru 2


İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin hem Türk-İslam hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçları ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bunlardan biri olduğu savunulamaz?

Soru 3


Fatih döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım ele geçirildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir?

Soru 4


Fatih Sultan Mehmet, Venediklilerle olan ilişkilerinde değişik olasılıkları göz önünde bulundurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Venedik ile olan ilişkilerde Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirmeyi düşündüğü amaçlardan biri değildir?

Soru 5


Fatih döneminde, Türk devlet adamlarının yönetimdeki etkinliğinin azaldığı, üst düzey görevlere daha çok devşirme kökenli devlet adamlarının getirildiği görülür.

Bu uygulamanın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid dönemi ile ilgili gelişmelerden biri değildir?

Soru 7


II. Bayezid döneminin, yükselme dönemi içinde geçici bir duraklama dönemi olarak nitelendirilmesinin nedenlerinden biri de padişahın pasif kişiliğidir.

II. Bayezid döneminde yaşanan,

I. Şahkulu Ayaklanmasının çıkması

II. Safevi Devleti'nin Anadolu'daki etkinliklerinin artması

III. Venedik ile yapılan deniz savaşlarında arasında başarılı sonuçlar alınması gibi gelişmelerden hangilerinin padişahın bu özelliğinden kaynaklandığı savunulamaz?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Avrupalı devletlere tanınan ekonomik ayrıcalıkların en önemli amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı fethinden sonra Mekke şerifi kentin anahtarlarını Yavuz Sultan Selim'e gönderdi. Daha önce Memlüklere bağlı olan Hicaz bölgesi ve halifelik Osmanlıların kontrolüne geçmiş oldu.

Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Yavuz Sultan Selim'in aşağıdaki gelişmelerin hangisinde katkısı yoktur?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin benzer gelişmeleri olarak gösterilemez?

Soru 12


Kanuni döneminde görülen;

- Preveze Deniz Savaşı

- Trablusgarp'ın fethedilmesi

- Cerbe Deniz Savaşı

gibi gelişmeler ve sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)