YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4 - çöz

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4 soruları cevapları
YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4Soru 1


Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.

Bu değişiklikler arasında;

I. alfabe kullanmaları,

ll. saray yapımına ilgi duymaları,

lll. çinicilik alanında gelişmeleri

durumlarından hangileri yer alır?

Soru 2


Uygurlar ve Göktürkler'in ortak özellikleri arasında;

I. kendilerine özgü alfabelerinin olması,

ll. Maniheizm inanışının benimsenmesi,

lll. kendilerine ait kitabalerinin olması,

durumlarından hangileri gösterilebilir?

Soru 3


İslamiyat öncesi Türk tarihinde dini ve milli bakımdan önemli olan günlerin milletçe kutlandığı törenIere ne ad verilirdi?

Soru 4


I. Tolga

ll. Börkü

lll. Kümbet

Yukarıdaki tarihi terimlerden hangileri Orta Asya Türk devletlerine ait değjldir?

Soru 5


- Kült

- Kurgan

Orta Asya Türklerinde kullanılan yukarıdaki terimler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

Soru 6


Asya Hun Devleti'nin hükümdarlarından Çi-Çi, "Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü Türkler kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir görür. Savaşçılığımız sayesinde adi yabancıları titreten millet olduk. Biz ölsek de, çocuklarımız, torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır." demiştir.

Buna göre, Türklerle ilgili;

I. cihat düşüncesiyle hareket ettiklerine,

ll. savaşçı bir yapıya sahip olduklarına,

lll. bağımsızlıklarına önem verdiklerine

çıkarımlarından hangilerine varılabilir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk tarihinde görülen Kurultay'ın görevleri arasında yer almaz?

Soru 8


I. Yalvaç

ll. Tarkan

lll. Toygun

Yukarıdaki devlet görevlilerinden hangileri Orta Asya Türk devletlerinde elçilik vazifesinde bulunmuşlardır?

Soru 9


I. Hayvancılıkla uğraşılmasını

ll. Ordu-millet anlayışının benimsenmesini

lll. Teşkilatçı bir yapıya sahip olunmasını

Türklerin tarih boyunca bozkırlarda yaşamaları ve zorlu tabiat şartlarına karşı mücadele etmiş olmaları yukarıdakilerden hangilerini ortaya çıkarmıştır?

Soru 10


Uygurların M ani inancını benimsemesi;

I. mimarinin ve sanatın gelişmesi,

ll. askeri yeteneklerin zayıflaması,

lll. yerleşik hayatın benimsenmesi,

IV. balbalların dikilmeye başlanması durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

Soru 11


Türklerin yazılı kültürlerle geç tanışması;

I. Türkler hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması,

II. Türkler hakkındaki bilgilerin Çin ve Bizans kaynaklarından edinilmesine,

III. Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesinin zorlaşmasına

gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

Soru 12


Aşağıda verilen destan ve ait oldukları millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Orta Asya'da en geniş topraklara sahip olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Sine Uşi Yazıtları'nı dikmişlerdir. Hareketli harf sistemine dayanan matbaa tekniğini kullanmışlardır.

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamları arasında yer almaz?

Soru 16


I. Hapis cezaları kısa süreli olmuştur.

ll. Hakan hariç herkes uymak zorundadır.

lll. Zaman içinde değişikliklere uğramıştır.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Orta Asya Türk hukuk sistemi ile ilgilidir?

Soru 17


Oğuz Kağan Destanı'nda "Oğuz Han" olarak geçen Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

salihwolf
Doğru: 17
100 Puan
yakup.onat
Doğru: 17
100 Puan
nurmerveec
Doğru: 17
100 Puan
ben sen
Doğru: 17
100 Puan
çiğdem kıymaz
Doğru: 16
94.1 Puan
YKS TYT Tarih Testleri