Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test çöz.Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test çöz. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test online çöz

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test Çöz

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test çöz. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test çöz

Online Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test Soruları çöz

Soru 1


İlk Çağda Anadolu uygarlıklarından,

- Friglerde, öküz öldüren ve saban kıranın ölümle cezalandırılması,

- Urartuların mezarlarını ev ve oda şeklinde yaparak, içerisine yiyecek ve eşyalar koymaları,

- İyonyalılarda felsefe, tıp ve matematiğin ilerlemesi

gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulasılamaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Hititlerle ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 3


- Dünyanın ilk hastanesi olarak kabul edilen Asklepion Sağlık Merkezini kurmuşlar.

- Keçi derisinden parşömen ·kağıdını icat. etmişler.

- 400 bin ciltten oluşan büyük bir kütüphane kurmuşlar.

Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Lidyalılar bölgelerinde barışın korunması ve sürdürülmesi için çaba harcamışlar; doğuda Asurlularla, batıda İyonyalılarla iyi geçinmişlerdir. 

Lidyalıların barışçı bir politika izlemelerinde,

I. uluslararası ticareti geliştirmek istemeleri,

Il. Yunan tanrılarına tapmaları,

III. Perslerin Anadolu'daki etkisini azaltmak istemeleri

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


İlk Çağda Yunanistan'da,

- olimpiyat oyunlarının yapılması,

- bitki, hayvan ve insan figürü ile bezenmiş vazoların yapılması,

- halk meclislerinin kurulması,

- Dragon ve Solon yasalarının çıkarılması

gelişmelerine bakılarak aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir faaliyetin yapıldığı savunulamaz?

Soru 6


Romalılar, Eski Mısırlıların buldukları takvimi ve Fenikelilerin bulduğu alfabeyi bugünkü haline getirmişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 7


Yunan uygarlığında sosyal yaşama yönelik olarak gerçekleştirilen birtakım hukuki düzenlemeler, sınıf farklılıklarının ortadan kalkmasını sağlamıştır.

Bu düzenlemelerin,

I. sınıflar arasında mücadeleler yaşanması,

Il. toplumsal eşitlik isteklerinin artması,

III. şehir devletlerinin sık sık birbirleriyle mücadele etmeleri

durumlarından hangilerinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

Soru 8


Orta Anadolu'da yapılan kazılarda, MÖ XIX. ve XVlll. yüzyıllarda Kapadokya'daki pek çok şehre yerleşmiş olan Asurlu tüccarların aile arşivleri bulunmuştur.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak,

I. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları arasında ticari ilişkiler olmuştur.

Il. Yeni belgelerin bulunması, Anadolu tarihinin aydınlatılmasına ortam hazırlamıştır.

III. Orta Anadolu'daki yerleşim bölgeleri dışarıdan göç almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Romalılar, Anadolu'da egemenlik kurdukları dönemde mevcut yolları onarmanın yanında yeni askeri yolların inşasına da önem vermişlerdir.

Romalıların bu tutumlarının Anadolu'da,

I. ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,

Il. devlet otoritesinin güçlendirilmesi,

III. toplumsal sınıfların oluşturulması

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 10


• Yunanlılarda Klistenes, halk meclisini kurmuştur.

• Hititlerde, eyaletlere merkezden valiler atanmıştır.

• Mısır'da firavunlar, tanrı - kral kabul edilmişlerdir.

İlk Çağdaki bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz?

Soru 11


İlk Çağda,

I. yazılı kanunların yapılması,

Il. Güneş ve Ay tutulmasının zamanlarının önceden hesaplanması,

III. değişik bölgelerde koloniler kurulması

gelişmeleri ticaret, bilim ve hukuk alanlarıyla ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Soru 12


Büyük İskender'in,

I. Perslerin saray protokülünü kabul etmesi,

Il. bilim adamlarına ele geçirdiği ülkelerle ilgili bilgiler toplattırması,

III. Mısır'da Persler tarafından yıktırılan tapınakları yeniden yaptırması

faaliyetlerinden hangileri, Pers kültüründen etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir?

Paylaş

Etiketler: