YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV

YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV

YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV - çöz

YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV soruları cevapları
YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV

YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IVSoru 1


Sanatçının asıl yaptığı şey orijinal eser ve fikirler üretmek değildir sadece. Geleceğin yaşayan taraflarını geçmişin anlayışıyla harmanlayan sanatçılar asıl başarıyı yakalayabilmiştir.

Bu parçada geçen "geleceğin yaşayan taraflarını geçmişin anlayışıyla harmanlamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Romanlarımda yaşadığım zamanla ilgili konular seçiyorum. İnsan bildiği şeyleri daha iyi anlatır. Roman bir anlatı sanatı. Bilmediğiniz şeyleri anlatamazsınız, ben de bildiğim, gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Böylelikle zamana şahitlik de ediyorum.

Bu parça da geçen "zamana şahitlik etmek" ifadesinden yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 3


Sanatçı bu yazısıyla denemeci kimliğini ispatlamış. Dil ve üslup bakımından sade bir söyleyişe sahip olan sanatçı kendini okutabiliyor. Şimdiden pek çok takipçisi var bile. Dileğimiz bu yazıların çoğalması ve daha geniş açılımlarla devam etmesidir.

Bu parçada geçen "kendini okutabilmek" ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şimdi" sözcüğü "az sonra" anlamında kullanılmıştır?

Soru 5


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ayraç içerisinde verilen tutum ya da davranışla anlamca uyuşmaz?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşul-sonuç" ilişkisi vardır?

Soru 7


(I) Dil, anlatma aracı olduğu kadar bunun tersini de içerir. (ll) Yani anlamın olmadığı yerde de işlevini sürdürür. (lll) Şiirde bu durum daha belirgindir. (IV) Dil her zaman başına buyruktur. (V) Bu yüzden kimsenin sözünü dinlemez.

Bu parçada numaralı cümlelerin hangileri kendilerinden önceki cümleyi açıklamaktadır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin iki kez yapıldığı anlamı vardır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşul" anlamı yoktur?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "genelden özele anlatım (tümdengelim)" yapılmıştır?

Soru 12


(I) Yüz yıl sonra Türkçe kaybolacak mı? (ll) İçim sızIayarak söylüyorum; ama ne yazık ki yüz yıl sonra Türkçe'nin de kaybolma olasılığı büyük görünüyor; tıpkı Osmanlıca gibi! (lll) Bir Fransız filozof diyor ki: "Benim için vatan önemli değil, dil daha önemlidir." (IV) Fransızların dillerine ne kadar düşkün olduğunu görüyorsunuz. (V) Ama dil için böyle ciddi bir endişe haklı olsa gerek.

Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde "karşılaştırma" yapılmıştır?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hoşgörü" anlamı vardır?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı vardır?

Paylaş

YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ömer demirb
Doğru: 15
100 Puan
asi merve
Doğru: 15
100 Puan
aslı balıkç
Doğru: 15
100 Puan
ahmet taşkı
Doğru: 15
100 Puan
hilalkurt
Doğru: 15
100 Puan