YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi

YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi

YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi - çöz

YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi soruları cevapları
YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi

YKS Türkçe Fiil Çatısı TestiSoru 1


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiil değildir?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiil değildir?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne - yüklem ilişkisine göre farklıdır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle farklıdır?

Soru 5


(I) İlkokula başladığım yıllarda "Çalıkuşu" bir gazetede bölüm bölüm yayınlanıyordu. (II) Babam her akşam bizi etrafına toplardı. (III) Hep beraber romanın o günkü bölümünü okurduk. (IV) Böylece edebiyatla ilk tanışmam başlıyordu. (V) Zaten ortaokula gidince okulun zengin kütüphanesinde bol bol okuma fırsatı buldum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle özdeştir?

Soru 6


Geçişsiz bir fiil "-r-, -t-, -tir-" eklerini alarak geçişli hale gelebilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi buna örnek gösterilebilir?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, yapılışı yönünden ötekilerden farklıdır?

Soru 8


"Kimi işteş fiillerde özneler, yüklemin bildirdiği işi birlikte yapar."

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi buna örnek gösterilebilir?

Soru 9


I. Kendini lokomotife, çocuklarını da vagona benzetirdi.

II Bir şeye sıkıldı mı onu hemen davranışlarına yansıtırdı.

III. İşe girdiği ilk günlerde elini makinaya kaptırmıştı.

IV. Sinirlenince yanına kimseyi yaklaştırmazdı.

V. Kendini fark ettirmemek için elini bile kıpırdatmıyordu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsizken geçişli yapılan bir fiil değildir?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?

Soru 12


Aşağıdaki cumlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisi yönüyle farklıdır?

Soru 13


Geçişsiz bir fiil "-l-" ve "-n-" ekleriyle edilgen yapıldığında cümlede özne bulunmaz.

Aşağıdakilerden hangisinde bunun bir örneği vardır?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işteş bir fiil değildir?

Soru 16


Etken fiiller"-l-" ve "-n-" ekleriyle edilgen yapılır.

Aşağıdaki etken fiillerden hangisi bu şekilde edilgen yapılamaz?

Paylaş

YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

makbule özk
Doğru: 16
100 Puan
Elifakdemir
Doğru: 15
93.7 Puan
Aysenurryol
Doğru: 15
93.7 Puan
sütgurmesi
Doğru: 15
93.7 Puan
semiha kara
Doğru: 15
93.7 Puan