YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi

YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi

YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi - çöz

YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi soruları cevapları
YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi

YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) TestiSoru 1


Dalgalar kıyıya hücum ediyordu, hışımla ve köpürerek. Kıyıdaki alacakları varsa alıyor sonra da ne kadar hışımla gelirlerse gelsinler köpüklerini bırakarak sakinleşmiş halde denize geri dönüyorlardı. Hayat da böyle değil miydi, sen tek başına bütün gücünle hayatın tüm güçlüklerine karşı koyup ailen için savaşırken hayat senden tıpkı dalgalar gibi çok şeyi alıp götürmedi mi, diye düşündü adam.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 2


İlk paslanmaz çeliği Harry Brearley, 1913 yılında tesadüfen keşfetti. T üfek namluları için çeşitli metalleri birleştirerek deneyler yaparken bazılarının paslanmaya karşı dirençli olduklarını gördü. Her büyük buluşta olduğu gibi, o da bunu sanayicilere kabul ettirebilmek için yoğun bir uğraş verdi. Zor olsa da buluşunun ne kadar önemli olduğunu kanıtladı.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 3


3. - 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Ara Güler muhabir olarak başladığı sanat serüvenine 1950'li beri, önce Yeni lstanbul gazetesinin, daha sonra da Time-Life gibi uluslararası magazin dergilerinin muhabiri olarak ilgi duyduğu her şeyi fotoğraflarıyla kaydediyor. (II) Ara Güler'in gayesi, çektiği fotoğraflarla bir kentin yaşam ritmini ortaya çıkartmak, insanlarını gözlemlemek, bazı sahneler belirleyerek onları fotoğrafa uygun bir kompozisyon haline getirmektir. (III) Onun fotoğraflarında sanatsal ortamın aşırılıklarına rastlanmaz. (IV) Onun fotoğraflarında gerçek yaşama ait, saymakla bitmeyen çeşitlilikteki sahnelerle karşılaşırız. (V) Fotoğraflarında bu dünyaya ait hiçbir şey, ince ve zarif bir biçimde yansıtılmaz bu yüzden.

Bu parçada Ara Güler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 4


Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde amaç belirtilmektedir?

Soru 5


5. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Her sanatçı kendi dilini, dünyasını ve üslubunu kullanırken kişiliğini de ortaya koyar. (II) Bütün sanat türlerinde olduğu gibi, elbette geleneklerden, yaşantıdan etkilenir. (III) Şiirin büyüsüne yeni kapılan bir şairim. (IV) Genellikle şiirlerimde içinde yaşadığım, geliştiğim ortamı yansıtmaya çalıştım. (V) Ancak daha önceki şairlerin yaptığı gibi halk şiirini taklit etmedim. (VI) Kendime özgü imgeler geliştirerek şiirin farklı dünyasına adım attığımı düşünüyorum.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisiyle yeni bir paragrafa geçilebilir?

Soru 6


Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 7


7. - 8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Farklı düşüncelerden yazarların ve eserlerin nasıl sansürlendiğini anlatan ve yüzlerce yıllık sansür tarihine ışık tutan bir kitap okudum. (Il) Bu yasaklama ve cezalandırma çabalarının günümüze yaklaştıkça etkisini azalttığı sonucuna ulaştım okuduklarımdan. (III) Üstelik kamuoyu da bu yasaklama ve baskılara tepki göstermeye başlamıştı. (IV) Artık rahatça okuduğumuz Madam Bovary, Hayvan Çiftliği, Savaş ve Barış gibi klasik eserler bir dönem çok yoğun sansür görse de şimdi bunları rahatça okuyabiliyoruz. (V) Demek ki sanat ve edebiyat, düşünülenin aksine, hep daha iyiye gidiyor.

Bu parçaya göre sanat ve edebiyatın iyiye gitmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olabilir?

Soru 8


Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Roman okuma alışkanlığı olmayanlar, başlarından geçmeyenleri yaşanmış sayamaz, kendilerini başkalarının yerine koyamazlar. Tek bir yaşayışları vardır. Ömürlerine bin bir kişinin yaşayışını sıkıştıramazlar. Kendi gerçekleri içinde, insan gerçeklerinden kopuk yaşarlar.

Bu parçaya dayanarak romanın aşağıdaki işlevlerden hangisine sahip olduğu söylenebilir?

Soru 10


Bir insan için "Onun beyni var." derken o kişinin zeki bir insan olduğunu kastederiz. Birisinin doğru davranmadığını belirtmek için şakağımıza manalı bir şekilde vururuz. Veya "Onun çan kulesinde yarasalar var." derken vücudun en üstte bulunan kısmında (beyinde) karmakarışık ve kestirilemeyen olaylar olduğunu belirtiriz.

Bu parçaya dayanarak beyinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Paylaş

YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Metehan Celik
Doğru: 10
100 Puan
Eylül Kast
Doğru: 10
100 Puan
ELİFDİRİARIN
Doğru: 10
100 Puan
Recep Danış
Doğru: 10
100 Puan
emineesahinn
Doğru: 10
100 Puan
YKS TYT Türkçe Testleri