YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III

YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III

YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III - çöz

YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III soruları cevapları
YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III

YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi IIISoru 1


Sanat, şekilci edebiyat kuramcılarının dediği gibi, bilgiden uzak bir şey değildir elbette. Ama sanatın verdiği bilgi, tarih ya da sosyoloji kitabının verdiği bilgiye benzemez; ansiklopedik değil, yaşantısaldır. Bilgi, duygunun içinde erimiş olarak iletilir. Sanatta, doğrudan bilgi vermek amaçlanmaz. Sanatın bize öğrettikleri, bilgi hazinemizi değil yaşantımızı zenginleştirir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Efsaneler, masallar, halk hikayeleri, halk mizahı yönünden çok zengin bir milletiz. Yeryüzünde bir Nasreddin Hoca daha yetişmemiştir. Dede Korkut, usta bir hikayeci; Köroğlu, eşi benzeri olmayan. bir destan kahramanıdır. Yunus, ilahi aşkın burcunda gönülleri doyuran ölümsüz bir şair; Karagöz, mizah gücünü hayal perdesine yansıtan yaman bir oyuncudur. El alem bir çocuk masalı ile adını dünyaya duyururken biz bunca zenginlikler içerisinde, her dokunduğu altın olan ama açlıktan ölen Midas'a benzemiyor muyuz?

Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır?

Soru 3


Bir sanatçının, çağını, çevresini, yurdunu, ulusunu açık ve doğru olarak yansıtması için onları iyi bilmesi gerekir. Yurdunun özelliklerini bilmeyen, halkının yaşayış ve kültürüyle ilgilenmeyen, yöresinin geçirdiği oluşumun özünü kavramayan bir sanatçıdan çağını gerçeğe uygun olarak yansıtması, geneli belirtmesi beklenemez.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Ustaca hazırlanmış bir filmin kitleleri etkilemesi, harekete geçirmesi işten bile değil. 60'1ı yılların başında İngiliz televizyonu, George Orwell'in "1984"ünü filme uyarlayıp yayınladığında, bütün İngiltere büyük bir şok geçirdi. Bu filmden etkilenen milyonlarca İngiliz uzun süre "1984"ü ve anlattığı totaliter devleti konuştu. Bir insana saatlerce, günlerce bir düşüncenin kötülüğünü anlatabilir, hatta onu ikna edebilirsiniz; ama asla bir film kadar etkili olamazsınız.

Bu parçadan çıkarılabilecek en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Oyunun kişileri iyi çizilmiş. Eylem, gerilim, entrika nitelikleri de yerli yerinde. Dekor ünlü bir ressamın tablosundan daha güzel. Yer yer çalgı da var; öyle ki konserde sanırsınız kendinizi. Oyunculara gelince, onlar da jest, mimik, bale dersi verircesine oynuyorlar; ama dilin tadını duyuramıyorlar seyirciye. Şimdi söyleyin bana, tiyatro mu bu?

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


İnsan, ne ressam doğuyor ne şoför doğuyor ne pilot doğuyor. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız şartlar, çevre bizi bazı yerlere doğru iteliyor. Bizde de biraz gayret varsa, o yönde yetişiyoruz, o yönde kök salıyoruz ve çiçek açıyoruz.

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Çağımızın gelişen tekniğinden yararlanmamalı mı tiyatro? Elbette yararlanmalı. Ama teknik; amaç gibi değil, araç gibi görülmeli; sözün gücünü gölgelemek için değil, belirtmek için kullanılmalı. Tekniğin getirdikleri, yardımcı öğelerdir. Önce, söz bütün ayrıntılarıyla belirebilmeli, salon sözle yıkanabilmeli. Teknik bundan sonra düşünülmeli.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları bütünüyle içerir?

Soru 8


Sanatın amacı nedir? Hayatı anlamak mı? Doğayı açıklamak, toplumu yansıtmak mı? İnsanı tanımak ya da bir yaşantı kurmak mı? Bir övgü veya bir yergi mi? Kuşkusuz sanatçının amacıdır bunlar, ama onun temeldeki amacı güzellik kavramını somutlaştırmak olmalıdır.

Bu parçaya göre sanatçının asıl amacı nedir?

Paylaş

YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ahmet akpın
Doğru: 8
100 Puan
akın arabac
Doğru: 8
100 Puan
esra kavuk
Doğru: 8
100 Puan
mystery
Doğru: 8
100 Puan
venessa van
Doğru: 8
100 Puan