YKS Türkçe Testleri çöz

YKS Türkçe Testleri

YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi

YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi

YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi

YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi - çöz

YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi
YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi


Soru 1


Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmıştır?

Soru 2


Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcük vardır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok birleşik sözcük vardır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok birleşik sözcük kullanılmıştır?

Soru 5


Aşağıdaki dizelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik sözcüğe örnek vardır?

Soru 6


Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmamıştır?

Soru 7


Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcüğe yer verilmemiştir?

Soru 8


Aşağıdak cümlelerin hangisinde "-den" takısı "-ın" takısının göreviyle kullanılmıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisinde "-den"(-dan) eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Soru 10


Aşağıdaki dizelerin hangisinde "-den" takısı "üstünlük" anlamı katmıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerin hangisinde yüklemin aldığı yapım eki sözcüğün türünü de değiştirmiştir?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den" takısı "-ın" takısının göreviyle kullanılmıştır?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den(dan)" takısı bir şeyin neden yapıldığını göstermek anlamında kullanılmıştır?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemine gelen yapım eki, işlevi bakımından diğerlerinden farklıdır?


Testin Enleri

hivda2121
Doğru: 14
100 Puan
Alara Aceroğlu
Doğru: 9
64.2 Puan
Ziyaretçi
Doğru: 5
35.7 Puan
Fatma79
Doğru: 5
35.7 Puan
esraa
Doğru: 3
21.4 Puan