YKS-TYT-AYT Deneme Çöz YKS-TYT-AYT Testleri

86279 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi I
28902 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi II
5352 YKS-TYT Anlatım Bozukluğu Test I
1613 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test II
1382 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test III
6004 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test IV
30154 Cümlede Anlam Test
10601 Cümlede Anlam Testi II
7414 İlk Türk Devletleri Test I
6181 İlk Türk Devletleri Testi II
14754 Büyük Selçuklu Devleti Test
1969 YKS-TYT Tarih Soruları III
9706 TYT Sözcük Türleri Testi (Ad)
48613 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Test III
4723 Ses Bilgisi-İmla-Noktalama Testi
1975 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test
1114 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 2
1145 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 3
1311 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 4
875 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 5
3029 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test V
1777 Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı
1275 Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi VIII
1777 Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi VII
2149 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test IV
2827 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test V
1078 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test VI
2977 Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Test II
1980 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test VII
3832 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II
2079 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test VI
1028 Atatürk İnkılapları Deneme Sınavı
9253 Cümlede Anlam Testi III
9720 Noktalama İşaretleri Testi II
4924 Noktalama İşaretleri Testi III
21258 Sözcükte Anlam (Deyimler - Atasözleri) Testi
7207 Beylikten Devlete Test II
9354 Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test
3597 Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test II
3825 AYT-TYT Tarih Testi Soruları
1124 Çağdaş Türk Dünya Tarihi Test
7327 YKS-TYT Felsefe Soruları
26218 Trablusgarp - Balkan Savaşları Test
980 Atatürk İlkeleri Test III
6309 Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) Test
1758 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test II
1139 Soğuk Savaş Dönemi Test II
2318 Değişim ve Diplomasi (XVIII. Yüzyıl) Test
3078 En Uzun Yüzyıl (1800-1909) Test
2446 AYT Tarih Deneme Sınavı II
2136 AYT Tarih Deneme Sınavı III
7863 YKS-TYT Tarih Soruları (Karma Test)
6096 TYT-AYT Coğrafya Deneme Sınavı I
1584 TYT-AYT Coğrafya Deneme Sınavı II
1767 TYT-AYT Coğrafya Deneme Sınavı III
23921 Felsefeyle Tanışma Testi
3119 Bilgi Felsefesi Testi II
8024 Varlık Felsefesi Test
8167 Ahlak Felsefesi Test
4396 YKS Matematik Karmaşık Sayılar Testi
4847 TYT Permütasyon-Kombinasyon Testi
11985 AYT Polinomlar Testi
6863 AYT Parabol Testi
7936 2022 AYT Tarih Deneme Sınavı
1120 Solunum Ve Boşaltım Sistemleri Test
17027 Noktalama İşaretleri Test
2216 Sinir Sistemi Test II
32920 Sayı Problemleri Test
1672 YKS Matematik Karışım Problemleri Testi
12121 Bilgi Felsefesi Test
10428 Cümle Çeşitleri Testi II
1286 YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi
19129 Harita Bilgisi Testi
5246 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Test
4707 İkinci Dünya Savaşı Test
3600 Yeni Çağ'da Avrupa Test II
2395 Yumuşama Dönemi ve Sonrası Test
2153 Bölgeler ve Ülkeler Testi
3707 Din Felsefesi Test I
11275 Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi
1275 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi III
19440 Karma Dil Bilgisi Test
2292 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test VIII
8484 Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Test
3128 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Test
5868 Soğuk Savaş Dönemi Test
7716 YKS Matematik Yaş Problemleri Testi
8730 Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular
4152 İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test IV
5070 Yakınçağ'da Avrupa Test
1332 Atatürk İnkılapları Test III
3325 Siyaset Felsefe Soruları Testi
3726 Sanat Felsefesi Soruları Testi
3914 Paragrafta Yardımcı Düşünce Test
6363 Fiil, Fiilimsi ve Ek Fiil Test
36457 YKS-TYT Ses Bilgisi Test
37495 2022 YKS-TYT Türkçe Deneme Sınavı
12754 2022 TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı
6281 Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi
7845 Türkiye'de Tarım Testi
4968 Türkiye'de Hayvancılık Testi
3165 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi II
1444 Türkiye'de Endüstri-Ticaret Testi
5819 Türkiye'de Ulaşım Testi
3655 Türkiye'de Turizm Testi
1567 Ülkeleri Tanıyalım Test
4554 Harita Bilgisi Testi II
6352 Paralel ve Meridyenler Testi
7432 Yeni Çağ'da Avrupa Test
1602 YKS Matematik Hareket Problemleri Testi
2206 YKS Matematik Olasılık Testi
13491 Beylikten Devlete Test
9091 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test
3037 Atatürk İlkeleri Test II
1795 Türkiye'nin Yer Şekilleri Testi
1048 Türkiye'de Sanayi, Ticaret ve Ormancılık Testi
13583 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
2625 Harita Bilgisi ve Ölçekler Test
2729 Harita Bilgisi ve Ölçekler Test II
7717 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test IV
2647 Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Test III
37664 İlk Türk Devletleri Test
2109 Harita Bilgisi ve Ölçekler Test III
29670 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi IV
11559 İklim Bilgisi Testi
3087 Türkiye Tarihi Test II
7114 İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III
3569 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test III
3619 Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test
8110 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test 6
4858 I.TBMM Dönemi Test
12485 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test
2358 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Test II
3023 Kurtuluş Savaşında Cepheler Test III
1077 Atatürk İnkılapları Test
4122 Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Test
1598 Atatürk İnkılapları Test II
6328 İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test II
15620 Atatürk İlkeleri Test
9052 Cümlenin Anlatım Özellikleri Testi
42938 Paragraf (Karma/Genel Tekrar) Test
2449 Türkiye'nin İklimi Test
1190 Türkiyenin Yüzey Şekilleri Testi
2963 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Test
1565 Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Test IV
6156 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi V
27986 Birinci Dünya Savaşı Test
7812 Türkiye Tarihi Testi
7487 Cümle Çeşitleri Testi
6540 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi VI
2098 Türkiye'de Nemlilik ve Yağış Test 2
14223 İç Kuvvetler Test
3108 Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test III
2133 Türkiye Tarihi Testi III
7532 Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Test
1978 Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test
3671 İslam Tarihi ve Uygarlığı Test II
2525 İslam Tarihi ve Uygarlığı Test
3826 Karma Dil Bilgisi Test II
4995 YKS-TYT Türkçe Cümlede Anlam Testi VII
3251 Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi II
14386 Paragrafta Yapı Test
57334 Doğa ve İnsan Testi
7177 İzohipsler Testi
14754 TYT Sözcük Türleri Testi (Zamir)
13170 Coğrafi Konum Test
10217 Cümlenin Öğeleri Test
14577 Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test
7302 Atmosfer ve Sıcaklık Test
95734 Tarih Bilimine Giriş Test
8676 Türkiye'de Basınç ve Rüzgarlar Test
6148 Türkiye'de Nemlilik ve Yağış Test
6019 İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü Test
3683 Dış Kuvvetler Test II
6706 Duyum ve Algı Test
12385 TYT Sözcük Türleri Testi (Sıfat)
67791 İlk Çağ Uygarlıkları Test
5904 Mudanya ve Lozan Antlaşması Test
2884 Eylem-Ek eylem-Eylemsi Test
1366 Su Kaynakları ve Toprak Çeşitleri Testi
9512 Doğal Afetler Testi
1506 Türkiye’de Bölge Sınıflandırması Testi
3085 Küresel ve Bölgesel Örgütler Sıcak Çatışma Bölgeleri Testi
7555 18.Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
6887 Mantığa Giriş Testi
7719 Psikolojide Araştırma Yöntemleri Test
7991 Psikolojide Yaklaşımlar ve Ekoller Testi
4441 TYT Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)
3654 Coğrafi Konum Test II
2777 Taban Aritmetiği Test
720 Taban Aritmetiği Test II
1227 YKS Matematik Köklü İfadeler Test
8544 Oran-Orantı Çıkmış Sorular
3727 Doğru-Ters Orantı Testi
3173 Aritmetik ve Geometrik Ortalama Test
6464 YKS Matematik Kesir Problemler Testi
10827 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test
2618 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test II
5297 YKS Matematik Kümeler Testi
20099 TYT Matematik Doğal Sayılar Testi
3156 TYT Matematik Doğal Sayılar Testi II
2147 TYT Matematik Doğal Sayılar Testi III
2568 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV
21442 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test
3720 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II
6388 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test
2978 Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test
6618 Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test
2075 Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test II
1914 Nüfus, Yerleşme ve Nüfus Politikaları Test
3136 Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test
3628 Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test II
8317 Paragrafın Anlatım Biçimleri Test
2808 Ahlak Felsefesi Testi II
4497 Öğrenme Bellek Düşünme Test
11898 Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Test
3264 Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Test II
2844 XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
19009 Doğa ve İnsan Testi II
1714 Doğal Kaynaklar ve Çevre Testi
1989 2022 TYT Coğrafya Deneme Sınavı II
5388 Cümlenin Öğeleri Testi II
3022 Ülkeler Coğrafyası Testi
3347 Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi II
3115 Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III
7407 Felsefeyle Tanışma Testi II
8030 İlk Çağ Uygarlıkları Test II
1647 İklim Bilgisi Testi II
1413 Türkiyede Sıcaklık Test
3676 Varlık Felsefesi Testi II
2278 Sanat Felsefesi Soruları Testi II
4969 Bilim Felsefesi Test
43160 Sözcükte Yapı Testi
2089 Bilim Felsefesi Testi II
14559 TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi IV
13511 TYT Sözcük Türleri Testi
2183 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test
2220 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II
6543 İklim Elemanları Sıcaklık Test
3721 Nüfus Politikaları Testi
714 Türkiye'de Hayvancılık Testi II
1362 Türkiye'de Tarım Testi II
25850 Yazım Kuralları Test
9751 TYT Sözcük Türleri Testi (Zarf)
10225 Fiil Çatısı Test
7379 Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Planları Test
8075 Hücre Testi
3143 Fotosentez Testi
7945 Canlıların Sınıflandırılması Testi
4187 Ekoloji Test
3715 Hücre Bölünmeleri Testi
3769 Kalıtım Testi
10271 Duyu Organları Testi
4714 Destek ve Hareket Sistemi Testi
2825 Boşaltım Sistemi Testi
6108 Dünya’nın Hareketleri Testi
5083 Dünya’nın Hareketleri Testi II
13345 Tamlamalar Testi
3007 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı II
2771 Üreme ve Gelişme Test
3573 Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Test
5837 Bitki Biyolojisi Test
661 Bitki Biyolojisi Test II
4785 Dolaşım Sistemi Test
3830 Bağışıklık Sistemi Test
1243 Eylem Çatısı Test
13179 Ekler Testi
9509 Enzimler Testi
2054 Hayatın Başlangıcı ve Evrim Testi
1314 YKS-TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test V
15217 YKS-TYT Matematik Tam Sayılar Testi
27570 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi
4873 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi II
15284 YKS-TYT Matematik Üslü Sayılar Testi
13333 YKS-TYT Matematik Köklü Sayılar Test
10413 YKS-TYT Matematik Denklem Çözme Test
6967 Sindirim Sistemi Test
1159 Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Test II
4700 YKS Matematik Problem Çözme Test
13947 YKS-TYT Matematik Fonksiyonlar Test
1840 YKS-TYT Matematik Fonksiyonların Grafiği Test
1538 YKS-TYT Matematik İşlem Testi
1152 YKS-TYT Matematik Modüler Aritmetik Testi
5420 YKS-TYT Matematik Çarpanlara Ayırma Test
6917 YKS-TYT Matematik Mutlak Değer Testi
4347 Cümle Bilgisi Test
8651 İlk Çağ Uygarlıkları Test III
1702 Din Felsefesi Test II
29589 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test
9965 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II
19676 Biyoloji Bilimi Test
15065 Canlıların Temel Bileşenleri Test
3886 Solunum Sistemleri Test
1951 Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Test
16181 Sinir Sistemi Test
13507 Endokrin Sistem Testi
1717 Endokrin Sistem Testi II
7589 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Test
2460 Metabolizma ATP ve Hücresel Solunum Test
1458 Üreme Çeşitleri Test
22867 Tarih Bilimine Giriş Test III
6487 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test
3050 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test II
12180 Felsefenin Alanı Test
4134 Felsefenin Alanı Test II
1405 Ortak Payda Bölge Test
6705 Ekosistem ve Madde Döngüsü Test
627 Ekoloji Test II
1392 Küresel ve Bölgesel Örgütler Test
766 Canlılarda Davranış Test
489 Canlı Grupların Genel Özellikleri Test
3012 Küreselleşen Dünya Test
777 Küreselleşen Dünya Test II
441 YKS Matematik Olasılık Testi II
1022 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test
404 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test II
1846 Ökaryot Canlılar Grupları Test
55340 Osmanlı Kuruluş Dönemi Test
2544 II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test
2070 Enerji Taşımacılığı Test
2648 Basamak Analizi Test
6836 2022 TYT Coğrafya Deneme Sınavı
3702 Çevre ve Toplum Test II
9760 Akarsular Test
18960 İslam Tarihi Test
3094 İklim Tipleri Test
532 YKS Matematik Faiz Problemleri Test
195166 YKS-TYT Matematik Temel Kavramlar Test
1166 Türk Dış Politikası ve İkinci Dünya Savaşı Test
1027 YKS Matematik Küme Problemleri Test
3163 Asal Çarpanlara Ayırma Test
2967 Canlıların Sınıflandırılması Test II
3913 İklim Elemanları Basınç Test
1936 İklim Elemanları Rüzgarlar Test
4039 Biyoloji Bilimi Test II
1608 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
14077 YKS-TYT Fiiller Test
37944 Sayı Basamakları Test
3548 Sayı Basamakları Test II
2991 Bilgi Türleri Test
2491 Siyaset Felsefesi Test
3809 Duyu Organları Test II
3339 Endokrin Sistemi ve Hormonlar Test
1150 İnsanda Sindirim Sistemi Test
2124 Lenf ve Bağışıklık Sistemi Test
1646 Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test
11255 Felsefeye Giriş Test
2612 Felsefeye Giriş Test II
1399 Yakınçağ'da Avrupa Test II
5418 Paragrafın Yapısı Test
31171 TYT Matematik Temel Kavramlar Test
3829 Obeb-Okek Test
1460 Obeb-Okek Test II
1337 YKS-TYT Matematik Koşullu Olasılık Test
4835 Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Test
3653 Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme Test
815 Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Test
4266 Protista - Mantar ve Bitki Alemleri Test
1754 Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test II
680 Coğrafya Ülkeleri Tanıyalım Test II
1389 Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test
2290 Klasik Dönem Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Test
3431 YKS-TYT Matematik Kombinasyon Test
2154 Coğrafya Beşeri Yapı Test
603 Coğrafya Beşeri Yapı Test II
9348 İklim Bilgisi Atmosfer ve Sıcaklık Test
3973 Felsefeyle Tanışma Testi III
5107 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test
741 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test II
2959 İzohipsler Test II
1850 Rüzgarlar ve Akarsuların Oluşturduğu Şekiller Test
5911 Karstik Şekiller Test
4965 TYT Sözel Mantık Test
1733 TYT Sözel Mantık Test II
1249 TYT Sözel Mantık Test III
1525 Yerin Şekillenmesi Test
1947 TYT Sözcük Türleri Testi (İlgeç-Bağlaç-Ünlem)
47238 Canlıların Ortak Özellikleri Test
5753 İlk Çağ Uygarlıkları Test IV
1695 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test III
3501 Eşeyli Üreme Test
5410 Yazım Kuralları Test II
1005 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test III
3683 Sözcük Yapısı Test
2596 Sözcük Yapısı Test II
953 II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test
2006 Tamlamalar Testi II
948 Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Test
3055 TYT Matematik Sayı Problemleri Test
3819 Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Test
2014 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test
965 Çevre ve Toplum Test
9094 Dış Kuvvetler Test
1326 YKS-TYT Fiiller Test II
1339 Fiil Çatısı Testi II
25615 Tarih Bilimine Giriş Test II
8509 Orta Asya'da ve Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devletleri Test
3881 İslam Tarihi Test II
3660 Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test
2122 Su Kaynakları Test
6987 Toprak ve Toprak Çeşitleri Test
8230 Ses Bilgisi - Yazım - Noktalama Test
4871 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı
2808 Bilgi Felsefesi (Bilgi Kuramı) Test
774 Siyaset Felsefesi Test II
1263 Ahlak Felsefesi Test III
895 Bilim Felsefesi Test III
3471 Varlık Felsefesi Test III
4165 Paragrafın Yapısı Test II
7218 Yeni Nesil Problemler TYT
1367 YKS-TYT Matematik Üslü Sayılar Testi 2
2066 Yeni Nesil Problemler 2 TYT
5815 AYT Diziler Test
4702 Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Testi
1949 Genden Proteine Test
2195 Genden Proteine Test 2
1380 Canlılarda Enerji Dönüşümleri Test
1412 YKS-TYT Matematik Fonksiyonlar Test 2
4085 Paragraf (Karma/Genel Tekrar) Test II
4014 Paragraf (Karma/Genel Tekrar) Test III
6470 AYT Trigonometri Test
1233 AYT Trigonometri Test 2
5171 Yazım Kuralları Test III
2281 Karma Dil Bilgisi Test III
1999 Felsefeye Giriş Test III
12044 Tarih Bilimine Giriş Test IV
3700 Canlıların Temel Bileşenleri Test II
4829 Felsefe ile Düşünme Test
2920 Canlıların Temel Birimi Hücre Test
2063 Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test II
1515 Polinom Temel Kavramlar Test
1171 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma Test
8297 İkinci Dereceden Denklemler Test
10297 Logaritma Fonksiyonun Özellikleri Test
1076 Çözülme ve Toprak Oluşumu Testi
1253 Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi
645 Türkiye'de Arazi Kullanımı Testi
1462 Arke ve Bakteri Alemleri Testi
1542 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Test
1754 Bitkisel Doku ve Organlar Test
1470 Ekosistem Ekolojisi Test
649 Ekosistem Ekolojisi Test II
1343 Komünite ve Popülasyon Testi
1491 Hücre Bölünmeleri Mitoz ve Mayoz Testi
2666 Nüfus, Yerleşme ve Göç Test
1433 Nüfus, Yerleşme ve Göç Test II
2758 AYT Coğrafya Deneme Sınavı
4076 AYT Tarih Deneme Sınavı
737 Dolaşım Sistemi Test 2
548 Sindirim Sistemi Test 2
788 Sindirim Sistemi Test 3
789 AYT Polinomlar Testi 2
1378 İntegral Alma Test
4639 Biyoçeşitlilik Test
3072 Akarsular ve Oluşturduğu Şekiller Test
5707 İnsan ve Doğa Etkileşimi Testi

YKS-TYT-AYT Popüler Testler

YKS Testleri Çöz

YKS Test Çöz

YKS Deneme Çöz

YKS Deneme Çöz

YKS Deneme Çöz