Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı - çöz

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı soruları cevapları
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme SınavıSoru 1


Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?

Soru 2


Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?

Soru 4


Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?

Soru 9


“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?

Soru 11


Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?

Soru 12


Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.