Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı - çöz

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı soruları cevapları
Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme SınavıSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerinin başlıca amacını ifade etmektedir?

Soru 2


Örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken ilgililerle çalışanlar arasında oluşan ve halkla ilişkiler de denilen yönetimde insan ilişkileri türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişimin temel öğelerinin baştan sona sıralanışı doğru verilmiştir?

Soru 4


I. İş doyumu

II. Çalışma koşulları

III. Moral

IV. Yöneticinin eğitim düzeyi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri işgörenlerin işe yönelik beklentilerini etkileyen unsurlardandır?

Soru 5


Aşağıda verilenlerden hangisi çalışanların çalışma ortamındaki davranışlarını etkileyen işle ilgili beklentilerinden birisi değildir?

Soru 6


I. İç Motivler

II. Fiziki Motivler

III. Fizyolojik Motivler

IV. Psikolojik Motivler

V. Sosyal Motivler

Yukarıda verilen motivlerden hangisi ya da hangileri Motivasyon çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 7


“Ödül ve ceza ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir” şeklinde özetlenebilen motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Dinleyicinin; empatik ve konuşanı yüreklendirici bir tutum içinde olduğu, konuşmacıda “anlaşıldım” duygusunu yaşattığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşabilen bireylerin oluşturduğu alan ve uzaklık eşlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10


Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık, alıcının verdiği cevap, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlamaktadır?

Soru 12


I. Bireyler arası iletişime önem verirler

II. Karşısındakini incitmemeye özen gösterirler,

III. “Yufka yürekli, merhametli” denilen türden kişilerdir.

Yukarıda temel özellikleri verilen bireysel iletişim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi nesnel iletişimde kişiler arası mesafe türlerinden birisi değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendine açık, başkasına kapalı olan kısmına aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Okul müdürünün, nöbetçi öğretmene görevini bildirmesi veya okul müdürünün hizmetlisinden bir görevi yerine getirmesini istemesi aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?

Paylaş

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

fevzi01
Doğru: 15
100 Puan
ibrahim arikan
Doğru: 15
100 Puan
Gamze Hasoğlu
Doğru: 15
100 Puan
Taner AYDIN
Doğru: 15
100 Puan
dente
Doğru: 15
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri