Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test - çöz

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test soruları cevapları
Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim TestSoru 1


Aşağıda verilenlerden hangileri "Yönetimde İnsan İlişki Türleri"nden biri değildir?

Soru 2


Aşağıda verilenlerden hangisi "eğitimde verim düşüklüğüne etki eden" faktörlerden biri değildir?

Soru 3


Mevcut çalışma ortamının ve koşullarının daha cazip hale getirilmesi, Örgütsel ve Yönetsel Araçlardan hangisini tanımlamaktadır?

Soru 4


Aşağıda verilen motivasyon teorilerinden hangisi, kapsam teorileri (içsel faktörlere ağırlık veren teoriler) içerisinde yer alır?

Soru 5


Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

Soru 6


"Kaynak ile hedefin, mesajın anlamı üzerinde kurdukları diyalog" olarak tanımlanan, İletişim Modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimde engellerin önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?

Soru 8


Aşağıda verilenlerden hangisi "Etkin İletişimin İlkeleri"nden biri değildir?

Soru 9


"Bir konu hakkında karar vermeden önce, konuyu enine boyuna tartışmayı seven, konunun detayları hakkında bilgi sahibi kişiler", iletişimde bireysel tarzlardan hangisine sahiptir?

Soru 10


Dinleyicinin, konuşmacının açığını arama amaçlı olarak dinlediği, konuşmacıyı sorularıyla zorda bırakmak, açıklarını ortaya çıkarmak için fırsat aradığı, dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Örgütsel İletişim Akımları'ndan biri olan, "Yatay İletişim"i aşağıda verilenlerden hangisi en iyi açıklar?

Soru 12


I. Bilgi sağlama

II. İkna etme ve etkileme

III. Boş zamanları değerlendirme

IV. Motivasyon

Yukarıda verilenlerden hangileri "İletişimin İşlevleri" arasında yer alır?

Soru 13


"Erişilmesi zor ve yüksek amaç belirleyen bir birey, elde edilmesi kolay olan amaçlar belirleyen bir bireye oranla daha yüksek performans gösterecek ve daha fazla motive olacaktır.” şeklinde özetlenebilen motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


"Bireyin düşünce ve ruh halinin hem kendisince hem de başkalarınca bilinen kısmı" olarak nitelendirilen alan aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test sorularını online çözebilirsiniz.