Yüksek Seçim Kurulu KPSS

Yüksek Seçim Kurulu KPSS

Yüksek Seçim Kurulu KPSS

Yüksek Seçim Kurulu ve Kurulun Görevleri Nelerdir? Yüksek Seçim Kurulunun Başkanı Kimdir? 2020 tarihi güncel halini sizler için hazırladık.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak, seçim süresince de seçimden sonra seçimle ilgili bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine başka bir makama başvurulamaz.

Yüksek Kurulu 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasında üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçilir. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 

Yüksek Seçim Kurulunun Görevleri

  • İl ve ilçe seçim kurullarının oluşmasını sağlamak.
  • İl seçim kurullarını oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle kesin karara bağlamak.
  • Adaylığa ait itirazlar hakkında kesin karar vermek.
  • İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

Yorum Yaz