Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri Nelerdir? Yürütmenin düzenleyici işlemleri 2019 haliyle sizler için en güncel haliyle derledik.

Yürütmenin düzenleyici işlemleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Yönetmelik dir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi

  • İlk kez 1982 Anayasası ile düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisine sahiptir.
  • Anayasada yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesi mümkün değildir.
  • Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
  • Cumhurbaşkanı kararnameleri yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Yönetmelik

  • Yönetmeliklerin hangi konularda Resmi Gazete'de yayımlanacağı kanunda belirtilir.
  • Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren, kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.
  • Yönetmelikler, yayımından sonra bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Yorum Yaz